FOTO prezentacija pogleda sa terasa neizgrađene zgrade, Viline Vode – klijent UDI SERVICES

snimanje dronom Beograd